دوره های آموزشی

درباره آموزشگاه ما

آموزشگاه زبان درنشان در سال 1395 با نام سریر در کرج آغاز به کار کرد و در سال 1397 با حفظ مدیریت و بعلت تغییر مجوز به دُرنشان تغییر نام یافت. در طول این مدت فعالیت، ما به کمک پرسنل متخصص و دلسوز آموزشگاه درنشان موفق به کسب رضایت زبان آموزان و خانواده محترم آنها شده ایم. ما آموزش زبان انگلیسی را یک ضرورت میدانیم چراکه در دنیای مدرن امروز که با سرعت بسیار زیاد در حال حرکت به سوی یافته های جدید علمی و عملی می باشد به قطعیت می توان زبان انگلیسی را زبان گویای علم نامید که حجم بسیار زیادی از محتوای علمی با سرعت زیاد به انگلیسی در حال تولید است. پس بدون شک آینده علمی بشر پیوند ناگسستنی با این زبان دارد. از دیگر کاربردهای زبان انگلیسی می توان مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان یا حتی سایر کشورها دانست. زبان انگلیسی در یک سفر توریستی نیز میتواند عصای دست شما باشد. زبان انگلیسی در آینده ی شغلی و ایجاد افق های جدید در بازار کار نیز میتواند بسیار اثرگذار باشد.

بیشتر...